List of cities and towns in Maltropia

This is a list of cities and towns in Maltropia, sorted alphabetically by their name in Irish. The official name of each town is bolded and principality capitals are highlighted in green. A translation, or transliteration, of the Irish name is given where one exists. Alternative and historic names are also listed.

By name

Name in Irish English translation Name in English Other names Principality
Achaidh Glaise field of the stream Ahiglissa Montrose
Aill-Umha copper cliff Aluvia Cluain Áed
Altán Taibhseach gorgeous gorge Tavsgorge Fearann Ard
An Lóiste the lodge The Lodge Chetwynd
Ard Daimh ox height Ardave The Angle
Ard na Croise hill of the cross Ardencross Ardnacrusha Carbery
Ardroschoille hill of the spinney Ardroskil Highcopse Tirucca
Áth Flatha Prince's ford Athlaw Argalium
Binn Píce peak of the pike Benpike Myre
Baile Rónta town of seals Ballaronta Myre
Barrlom bald summit Barlum Snowheight
Brú an Earraigh Spring hostel Brunarra Fearann Ard
Brú Uí Chinnéide Kennedy's hostel Brukinda Helvick
Caiseal na Foinse stone fort of the fountain Castlefinchy Fonsfort Brú Seaca
Calabró harbour of the torch Torchport Caladh Breogh,
Firebrand Harbour
Inis Meala
Caladh Leamhain harbour of the moth Calymne Calamin Inis Meala
Caoláire Fada long fjord Longfjord
Cathair Airgid city of silver Argensborough Silverfort Chetwynd
Cé Eibhir granite quay Cinn Óir
Cill Má Naofa church of the holy plain Kilmonava Inis Meala
Cionn tSáile sea head Kinsale Newmarsh
Cloch Rua red stone Cloghroe Redrock An Sord
Cnocscélaige storyteller's hill Knockscaley Snowheight
Coire Mór big corrie Corriemore Escir
Corcaigh Nua New marshes Newmarsh Newmarsh
Corrlios Round-fort Corlas Carbery
Crómuire Mary's ring Cromarie Tirucca
Cruach Ghlas green mountain Glasreek Snowheight
Cuandéid ivory haven Ivoryhaven Helvick
Daingean Laidhg fort of snow Danganlige Soirláchan
Dealg Oighir ice thorn Dalgyre Icethorn Soirláchan
Dionn Uillinne citadel of the Angle Dinnlyna Dingaling Fearann Ard
Droichead an Rí bridge of the King Kingsbridge Espin
Droichead Grúim bridge of the icefloe Groomsbridge Helvick
Dún bhFéidlhim Felix's fort Felixfort Dál bhFéidhlim
Dún Líse Féichin Fort of the vassal of Féichin Dunleague Cluain Áed
Easraim ‡ Esrium Espin
Eircc Chú Hound of Erc Ecriu Tyrmidra
Eochaill Yew wood Tyrmidra
Fána Uí Bhriain O'Brien's drop Fawnyvree Fána Cinn Óir
Fiordsratha Fjord of the strath Forsra Brú Seaca
Garrdha Luibhe Herb garden Garralivy Cinn Óir
Grianán Solar ringfort Solgreenan Dál bhFéidhlim
Íbharaighe the people of Íbar Ivory Montrose
Ionad Dóchais Hope station Unnadoesh ?
Leaba Sciligh Wintry fort Labskilly Escir
Leacán Slab Lecan Tirucca
Les-eter-dá-Aibni fort between two rivers Lissetter Lios-idir-dá-Abhainn Imleach Brega
Lesgemrech Wintry fort Lisgere Argalium
Lios Ard High fort Lizarde An Sord
Lios Darach Oak fort Lisdare The Angle
Lios Góilín Creek fort Lisgoleen Soirláchan
Lios Teorann Border fort Listoran Imleach Brega
Magh Sgiath Shield plain Mosscia Mag Sciath Carbery
Mainistir Senáin Senán's monastery Monastersenan Montrose
Mainistir Snaidhm Knot monastery Monastersnyme Newmarsh
Mainnear the Enclosure Manor An Sord
Mámlethan Broad col Colridge Brú Seaca
Moiréan Moraine Moraine Escir
Muilendríg King's mill Milnryghe Carbery
Mullach Círe ridge summit Mulkeary The Angle
Na Dearcáin the Acorns Acarna Mag Gaethe
Palaraim‡ Pelarum Man Pelira Rium Argalium
Parthas Ard High Paradise Parasarde ?
Port Anainn pineapple port Portannin Dál bhFéidhlim
Port Ela Port of the swan Swanport Chetwynd
Ráth na hAille Fort of the cliff Rathyle Mag Gaethe
Rinnfiadh Cape of the deer Ringfia Cinn Óir
Ros Cairn headland of the cairn Roscarn Myre
Ros Cuilinn headland of holly Hollyhead Rosquilin, Roskillig Cinn Óir
Ros Eidhneáin headland of ivy Rosednan Ivyhead Chetwynd
Rostúaid northern wooded headland Northcape Rosthuaidh Brú Seaca
Sceireach of rocky islets Skerrick Dál bhFéidhlim
Sciath Ailbe Ailbe's shield Skyalvy Imleach Bregia
Scorlonta rocky pinnacle of blackbirds Scurlint Fearann Ard
Sídeiredach last síd-mound Shiderrack Myre
Stua Ciarán Saint Ciarán's arch Archkirny Montrose
Támhlacht Plague-pit Tallaght Cluain Áed
Tearalán ‡ Taralanos Espin
Trá Méin beach of the mouth Tremayne Newmarsh
Tulach Fásach overgrown hillock Tullafasky Tirucca
Uisneach Mag Gaethe

‡: name derived from Espian.

See also