List of Variotan Provinces

Flag Name Capital Population Area size Leader Traditional Klan Position
- Ferrefaaierhafen Ferrefaaierhafen 2,057,420 - - Ferrefaaier
- Grootwaterflakte Grootwaterflakte 1,842,200 - - Lansevoort
- Waalanterwoutlant Waalanterwout - - - Kewastemere
- Mesijnerkamp-Brootfallei Mesijnerkamp - - - Mesijner/Kokkiemaaler
- Suid Reegenplaats Groenbos - - - -
- Noort Reegenplaats Winterrustterp - - - -
- Vesterflakte Reisigerskruispunt - - - -
- Oostterwout Woutliggerstroom - - - -
- Fingerblatstroom Waaterstroomplekkie - - - -
- Mesijnerwaagenlant Waagenplatto - - - Mesijner
- Ferredaal Gulamina - - - -